Priorytet 3 i 4 PROO: wnioski ocenione formalnie!

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w ramach Priorytetu 3 i 4 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich! Łącznie złożono 356 wniosków (223 wnioski w ramach Priorytetu 3 i 133 wnioski w ramach Priorytetu 4). 355 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną i zostało skierowanych do oceny merytorycznej.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej PROO Priorytet 3 2019

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej PROO Priorytet 4 2019

Lista wniosków odrzuconych w wyniku oceny formalnej PROO Priorytet 4 2019

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie udostępniona wszystkim wnioskodawcom w Systemie Obsługi Dotacji oraz przesłana na adres poczty elektronicznej podany w SOD.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu wnioskodawcom, których wnioski nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej, przysługuje odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego za pośrednictwem NIW-CRSO w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji informacji o wynikach oceny. Odwołanie od wyniku oceny formalnej może zostać złożone wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji (w zakładce Oceny). Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Paweł Woźniak 27 marca 2019 3:46:08
Wprowadził informację do BIP Paweł Woźniak 27 marca 2019 3:46:08
Ostatnio modyfikował: 27 marca 2019 3:46:08