Organy

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności

Dyrektor kieruje działalnością NIW-CRSO i odpowiada za gospodarkę finansową Instytutu oraz za zarządzanie i gospodarowanie jego majątkiem. Podejmuje decyzje w sprawach niezastrzeżonych dla Rady i jest upoważniony do reprezentowania Instytutu na zewnątrz.

Kompetencje Dyrektora NIW-CRSO:

  • przygotowywanie i przedstawianie do zatwierdzenia rocznego planu finansowego oraz planu działalności NIW-CRSO,
  • przygotowywanie i przedstawianie do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności NIW-CRSO,
  • przygotowywanie końcowego sprawozdania z realizacji programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  • dokonywanie samodzielnych czynności prawnych w imieniu NIW-CRSO,
  • wnioskowanie do Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego o powołanie maksymalnie dwóch zastępców i określanie ich zadań.

Więcej informacji:

  • Dyrektor Instytutu jest powoływany na 5-letnią kadencję,
  • ustrój Rady regulują artykuły 5-8 ustawy o NIW-CRSO.

Rada Narodowego Instytutu Wolności

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: admin 16 czerwca 2018 9:00:12
Wprowadził informację do BIP admin 16 czerwca 2018 9:00:12
Ostatnio modyfikował: Jolanta Wierzbicka 6 marca 2019 1:11:29