Wykaz OPP – 1%

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania

1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok w 2019 roku

stan na 10 kwietnia 2019 roku

 

        

 

Organizację można wyszukać w otwartym pliku za pomocą klawiszy Ctrl+F. Pojawi się wtedy okno, w którym należy wpisać numer KRS lub nazwę organizacji i nacisnąć klawisz „Znajdź następny”. Gdy za pierwszym razem nie znajdziemy danej organizacji, należy ponowić wyszukiwanie klawiszem „Znajdź następny”, ponieważ możliwe jest, że część numeru KRS lub część nazwy powtarza się w przypadku innych organizacji.

 

W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

Wykaz tworzymy na dzień 30 listopada danego roku podatkowego, publikujemy go do 15 grudnia na tej stronie i aktualizujemy w połowie każdego miesiąca, aż do 31 grudnia następnego roku. Wykaz za 2018 rok w 2019 roku opublikowaliśmy 14 grudnia 2018 roku.

Jeśli organizacja pożytku publicznego wykaże, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego z jej działalności nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych, Dyrektor NIW-CRSO uwzględnia taką organizację w zaktualizowanym wykazie.

 

Ważne!

Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (opp) w danym roku podatkowym po 30 listopada uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest w stanie likwidacji lub upadłości i w terminowo zamieściła swoje sprawozdania w internetowej bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład organizacja, która otrzymała status opp 21 grudnia 2017 roku będzie uwzględniona w wykazie za 2018 rok, a podatnicy będą mogli jej przekazać 1% podatku za 2018 rok w 2019 roku, jeśli w terminie wywiązała się z obowiązku sprawozdawczego.

Organizację, która otrzymała status opp w 2018 roku (do 30 listopada włącznie) automatycznie uwzględniamy wykazie za 2018 rok, o ile nie jest w stanie likwidacji lub upadłości. Taka organizacja jest zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za 2018 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca następnego roku (tj. do 15 lipca 2019 roku – jeśli jej rok obrotowy jest taki sam jak kalendarzowy) albo do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym (do 30 listopada 2019 roku, jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy).

Organizacje, które otrzymały status opp w grudniu danego roku nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład jeśli organizacja otrzymała status opp 21 grudnia 2018 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego za 2019 rok w 2020 roku po warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2018 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

 

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: admin 17 czerwca 2018 10:08:06
Wprowadził informację do BIP admin 17 czerwca 2018 10:08:06
Ostatnio modyfikował: Martyna Leciak 11 kwietnia 2019 9:42:10