Wykaz OPP – 1%

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania

1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku

zaktualizowany 7 czerwca 2021 roku

plik xlsx    plik pdf    plik ods

 

Organizację możemy wyszukać w otwartym pliku za pomocą klawiszy Ctrl+F. Pojawi się wtedy okno, w którym wpisujemy numer KRS (w pliku xlsx podajemy nr KRS bez początkowych zer) lub nazwę organizacji i naciskamy klawisz „Znajdź następny”. Gdy za pierwszym razem nie znajdziemy danej organizacji, powinniśmy ponowić wyszukiwanie klawiszem „Znajdź następny”, ponieważ możliwe jest, że część numeru KRS lub część nazwy powtarza się w przypadku innych organizacji.

 

W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

Wykaz tworzymy na dzień 30 listopada danego roku podatkowego, publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2020 rok obowiązujący w 2021 roku upubliczniliśmy 15 grudnia 2020 roku.

Jeśli organizacja pożytku publicznego wykaże, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego z jej działalności nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych, Dyrektor NIW-CRSO uwzględnia taką organizację w zaktualizowanym wykazie.

 

Ważne!

Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest w stanie likwidacji lub upadłości i w terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Organizację, która otrzymała status OPP w 2020 roku (do 30 listopada włącznie) automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2020 rok w 2021 roku, o ile nie była w stanie likwidacji lub upadłości. Taka organizacja jest zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2020 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2021 roku albo do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy.

Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład jeśli organizacja otrzymała status OPP 7 grudnia 2020 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego za 2021 rok w 2022 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2020 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

 

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: admin 17 czerwca 2018 10:08:06
Wprowadził informację do BIP admin 17 czerwca 2018 10:08:06
Ostatnio modyfikował: Martyna Leciak 7 czerwca 2021 1:12:16