FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jeśli organizacja w terminie nie zamieściła sprawozdań w internetowej bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego, nie zostanie uwzględniona w wykazie. Poza tym w wykazie nie ma organizacji, które zostały postawione w stan likwidacji lub upadłości, a informacja o tym została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Z uwagi na to, że wykaz tworzony jest na dzień 30 listopada roku podatkowego, za który podatnik może przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, to organizacje, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego ww. roku podatkowym, ale po 30 listopada, w takim wykazie również nie zostaną uwzględnione.

Przykład

Organizacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego 6 grudnia 2017 roku, więc nie została uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 rok w 2018 roku. Będzie uwzględniona w kolejnym wykazie, tj. za 2018 rok w 2019 roku, jeśli terminowo zamieści sprawozdania za 2017 rok w internetowej bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

 

Podstawa prawna

art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności  – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego dopisuje do wykazu za dany rok podatkowy te organizacje pożytku publicznego, które wykażą, że niewywiązanie się z obowiązku sprawozdawczego w terminie nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych. Wnioski w tej sprawie można kierować na adres opp@niw.gov.pl lub w formie papierowej na adres: al. Jana Pawła II, 00-124 Warszawa.

Wykaz za dany rok aktualizowany jest przeciętnie raz na miesiąc (w połowie miesiąca).

Jeśli organizacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego w grudniu roku podatkowego, za który podatnik może przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, to do wykazu nie może być dopisana, ponieważ przepisy nie przewidują takiej możliwości.

 

Podstawa prawna

art. 27a ust. 3a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

Na dzień 30 listopada 2017 roku, czyli na dzień tworzenia wykazu za 2017 rok, organizacja nie posiadała statusu organizacji pożytku publicznego, więc nie została uwzględniona w tym wykazie. Będzie uwzględniona w kolejnym wykazie, tj. za 2018 rok w 2019 roku, jeśli terminowo zamieści sprawozdania za 2017 rok w internetowej bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

 

Podstawa prawna

art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

Nie, bo organizacja zamieszcza sprawozdania w bazie po raz pierwszy za rok, w którym otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Wspomniana organizacja do 15 lipca 2019 roku będzie musiała zamieścić sprawozdania za 2018 rok. Jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, ma czas do 30 listopada 2019 roku, czyli do 30 listopada po zakończeniu roku obrotowego.

 

Podstawa prawna

art. 23 ust. 2c, 6 i 6b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: admin 20 czerwca 2018 1:21:36
Wprowadził informację do BIP admin 20 czerwca 2018 1:21:36
Ostatnio modyfikował: Martyna Leciak 1 lipca 2020 3:34:32