Konkursy

Na tej stronie znajdziesz aktualne informacje dotyczące konkursów ogłaszanych w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.

Uchwała Rady Ministrów nr 77/2020 ws. przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030”

Uchwała Rady Ministrów nr 128/2020 zmieniająca uchwałę ws. przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030”

Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030

Rozpoczynamy nabór wniosków w Programie Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 Edycja 2020.

Wnioski można składać od dnia 6 października 2020 r. (godz. 12.30) do 20 października 2020 r. (tylko do godz. 12.30!) poprzez System Obsługi Dotacji.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać:

  • pod adresem ul@niw.gov.pl,
  • pod numerem telefonu 601-901-327, we wszystkie dni robocze, w godz. 10:00 – 14:00 (w okresie trwania naboru wniosków).

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami:

 

Ocena formalna wniosków złożonych w konkursie Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020 – 2030, edycja 2020 zakończona!

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020 – 2030, edycja 2020.

Łącznie w konkursie w Systemie Obsługi Dotacji złożono 213 wniosków, które zostały poddane ocenie formalnej. 14 wniosków zostało złożonych w Priorytecie 1 – wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych, prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne, 145 wniosków złożono w Priorytecie 2 – wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych, 2 wnioski złożono w Priorytecie 3 – wsparcie sieci i porozumień uniwersytetów ludowych oraz upowszechniania edukacji grundtvigańskiej, a 52 wnioski zostały złożone w Priorytecie 4 – wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiska lokalnych. Wszystkie złożone wnioski zakwalifikowały się do oceny merytorycznej. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Wnioskodawcom na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.

Poniżej zamieszczona została lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

Lista Wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej – do pobrania

 

KONKURS W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI PROGRAMU WSPIERANIA ROZWOJU UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH NA LATA 2020-2030 ROZSTRZYGNIĘTY!

Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach tegorocznego konkursu.

Gratulujemy wszystkim organizacjom, które będą realizować ciekawe projekty związane z uniwersytetami ludowymi.

W konkursie złożono łącznie 213 wniosków. Wszystkie uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

W ramach priorytetu 1 Wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych, prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne dofinansowanie uzyska 11 wniosków.

W ramach priorytetu 2 Wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych dofinansowanie uzyskają 4 wnioski.

W ramach Priorytetu 3 Wsparcie sieci i porozumień uniwersytetów ludowych oraz upowszechniania edukacji grundtvigańskiej dofinansowanie uzyskają 2 wnioski.

W ramach Priorytetu 4 Wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiska lokalnych dofinansowanie uzyska 11 organizacji.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się pracownicy Biura Programów Tematycznych.

Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 60 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

Lista rankingowa P1 – wnioski do realizacji

Lista rankingowa P1 – wnioski z negatywną oceną merytoryczną

Lista rankingowa P2 – wnioski do realizacji

Lista rankingowa P2 – wnioski rezerwowe

Lista rankingowa P2 – wnioski z negatywną oceną merytoryczną

Lista rankingowa P3 – wnioski do realizacji

Lista rankingowa P4 – wnioski do realizacji

Lista rankingowa P4 – wnioski rezerwowe

Lista rankingowa P4 – wnioski z negatywną oceną merytoryczną

 

Lista ekspertów oceniających w konkursie

Prezentujemy wyniki konkursu PWRUL edycja 2020, w Priorytecie 2, podjęte po zmianie uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030”.

Nowelizacja Programu umożliwiła pełne wykorzystanie środków przeznaczonych na dofinansowanie wniosków w poszczególnych priorytetach. Dzięki temu, kolejne 10 wniosków otrzymało dofinansowanie w Priorytecie 2 Wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych.

Łącznie w Priorytecie 2 dofinansowanie uzyskało 14 wniosków.

Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji

Lista wniosków rezerwowych

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Marta Puźmirowska 12 października 2020 10:50:48
Wprowadził informację do BIP Marta Puźmirowska 12 października 2020 10:50:48
Ostatnio modyfikował: Paweł Woźniak 21 kwietnia 2021 11:47:10