Komitet Sterująco-Monitorujący

Zadania Komitetu Sterująco-Monitorującego:

  • opiniowanie zasad i warunków uzyskiwania dotacji,
  • okresowe kontrolowanie postępu w zakresie osiągania celów Programu, na podstawie informacji przedkładanych przez NIW-CRSO,
  • analizowanie rezultatów realizacji Programu, przede wszystkim osiągania wyznaczonych celów oraz wyników ewaluacji związanych z monitorowaniem realizacji Programu, w szczególności w przypadku, gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy są zgłoszone propozycje zmian w Programie,
  • prezentowanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji Programu, jak również monitorowanie działań podjętych w ich następstwie,
  • analizowanie sprawozdań z realizacji Programu,
  • przedkładanie NIW-CRSO propozycji zmian w Programie ułatwiających realizację jego celów,
  • opiniowanie propozycji zmian w Programie przedkładanych przez NIW-CRSO,
  • opiniowanie planu ewaluacji Programu,
  • opiniowanie planu komunikacji Programu.

Posiedzenia Komitetu mają odbywać się nie rzadziej niż 2 razy do roku.

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Paweł Woźniak 17 lipca 2020 1:39:59
Wprowadził informację do BIP Paweł Woźniak 17 lipca 2020 1:39:59
Ostatnio modyfikował: Dawid Krupa 17 lipca 2020 1:39:59