Uniwersytety Ludowe

18 czerwca 2020 r. Rada Ministrów przyjęła nowy program wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030”

Jest to pierwszy w Polsce program, którego celem jest rozwój edukacji dorosłych w oparciu o grundvigiańską metodę dydaktyczną, czerpiącą z tradycji i bogactwa kulturowego lokalnej społeczności. Wsparcie finansowe w ramach programu obejmuje 4 priorytety:

Priorytet 1 – wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych, prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne. Środki pochodzące z programu posłużą rozwojowi organizacji pozarządowych oraz efektywniejszej realizacji ich działalności statutowej poprzez m.in. podnoszenie umiejętności i kwalifikacji osób prowadzących zajęcia, zakup sprzętu i wyposażenia oraz podnoszenie standardów zarządzania.

Priorytet 2 – wsparcie organizacji obywatelskich, planujących uruchomić nową placówkę, prowadzących działalność oświatową i wychowawczą w myśl zasad metodologii grundvigiańskiej oraz organizacji, które zamierzają reaktywować działalność wcześniej istniejącego uniwersytetu ludowego.

Priorytet 3 – wsparcie sieci i federacji organizacji obywatelskich działających w formule uniwersytetów ludowych.

Priorytet 4 – wsparcie partnerstw lokalnych, utworzonych z udziałem uniwersytetów ludowych, których zadaniem będzie tworzenie i rozwój oferty w zakresie edukacji obywatelskiej.

Wymiernymi efektami realizacji programu będzie włączenie i wykorzystanie w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego potencjału, jaki stwarza koncepcja prowadzenia uniwersytetów ludowych, wzrost zainteresowania zaproponowaną ofertą pozaformalnej edukacji skierowanej do osób dorosłych oraz zapewnienie środków na rozwój instytucjonalny istniejących, nowo powstałych oraz reaktywowanych placówek.

Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych został zaplanowany w perspektywie długofalowej na lata 2020 – 2030. Każdego roku na realizowane w jego ramach działania przewidziano ponad 9 mln zł.

Nabór wniosków w konkursie jest planowany w III kwartale bieżącego roku.

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: admin 17 czerwca 2018 10:04:41
Wprowadził informację do BIP admin 17 czerwca 2018 10:04:41
Ostatnio modyfikował: Marta Puźmirowska 8 lipca 2020 9:41:09