Konkursy

Na tej stronie znajdziesz informacje dotyczące aktualnych i planowanych konkursów PROO.

 

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW PEŁNYCH W PROO 1A

Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej wniosków w priorytecie 1a PROO. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i zaangażowanie!

Organizacjom, których wnioski pełne zostały zakwalifikowane do realizacji serdecznie gratulujemy.

Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji – pobierz
Lista wniosków rezerwowych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na brak środków – pobierz
Lista wniosków odrzuconych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na negatywną ocenę merytoryczną – pobierz

Zarządzenie w sprawie powołania panelu ekspertów w celu dyskusji nad wynikami oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie organizowanym w ramach PROO Priorytet 1a – pobierz

 


 

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW WSTĘPNYCH W PROO 1A

Prezentujemy wyniki wniosków wstępnych w priorytecie 1A PROO.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie!

Organizacjom, które zakwalifikowały się do drugiego etapu serdecznie gratulujemy. Wnioski pełne możecie składać w generatorze www.generator.niw.gov.pl w terminie od środy 5 czerwca 2019 r. od godz. 12.00 do środy 19 czerwca 2019 r. do godz. 12.00.

Infolinia PROO w okresie naboru wniosków pełnych będzie działać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00 (numery telefonów 885-221-531, 601-901-327), mail: proo@niw.gov.pl.

Webinarium dla organizacji, które zakwalifikowały się do drugiego etapu, odbędzie się 7 czerwca 2019 r. (w piątek) o godz. 10.30. Wnioskodawcy dostaną maila z linkiem w tej sprawie, video zostanie im udostępnione następnego dnia.

Lista wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i zostały zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu – pobierz

Lista wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i nie zostały zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu – pobierz

Lista wniosków, które uzyskały negatywną ocenę merytoryczną (wnioski, które nie uzyskały 50% pkt. w kryterium nr 1) – pobierz


Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie PROO Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2019.

Wszystkie wnioski złożone w Konkursie zostały poddane ocenie formalnej. W konkursie złożono 3868 wniosków. Do oceny merytorycznej zakwalifikowanych zostało 3859 wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę formalną. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie udostępniona wszystkim wnioskodawcom w Systemie Obsługi Dotacji oraz przesłana na adres poczty elektronicznej podany w SOD.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej PROO Priorytet 1a 2019

Lista wniosków odrzuconych w wyniku oceny formalnej PROO Priorytet 1a 2019

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Wnioskodawcom, których wnioski nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej przysługuje odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu za pośrednictwem NIW-CRSO w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji informacji o wynikach oceny. Odwołanie od wyniku oceny formalnej może zostać złożone wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji (w zakładce Oceny). Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Zestawienie odwołań od oceny formalnej PROO Priorytet 1a 2019

 


 

Rozpoczynamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2019.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. W 2019 r. wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wynosi 27 900 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata, w których realizowane będą działania finansowane z dotacji przyznanych w ramach konkursu rozstrzygniętego w 2019 r. wynoszą odpowiednio 31 800 000 zł w 2020 r. i 31 800 000 zł w 2021 r.

Wnioski można składać od dnia 11 lutego 2019 r. od godz. 12.00 do 12 marca 2019 r. do godz. 12.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 885-221-531 (w godzinach 10.00 – 12.00).

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

 

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW W PROO 1B

 

Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej wniosków w priorytecie 1B PROO. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i zaangażowanie!

 

Organizacjom, których wnioski pełne zostały zakwalifikowane do realizacji serdecznie gratulujemy.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania skontaktują się indywidualnie przedstawiciele Biura Programów Horyzontalnych w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów.

Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji

 

Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji – pobierz
Lista wniosków rezerwowych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na brak środków –pobierz
Lista wniosków odrzuconych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na negatywną ocenę merytoryczną – pobierz

 


 

 

Wyniki odwołań od oceny formalnej PROO 1B, edycja 2019 już są dostępne

W środę 16 października br. opublikowaliśmy wyniki oceny formalnej ofert złożonych w konkursie Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 1b Dotacje na wkład własny, edycja 2019. Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawcom, których wnioski nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej, przysługiwała możliwość odwołania do Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej.
We wskazanym terminie do naszego Instytutu wpłynęły 3 odwołania. Zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, prof. Piotra Glińskiego:

  • jedno odwołania pozostawiono bez rozpatrzenia
  • w przypadku dwóch ofert podtrzymana została decyzja o odrzuceniu formalnym.

Poniżej szczegółowe zestawienie odwołań wraz z rozstrzygnięciami:

Zestawienie odwołań od oceny formalnej PROO Priorytet 1b 2019

 


 

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie PROO Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny Edycja 2019.

Wszystkie wnioski złożone w Konkursie zostały poddane ocenie formalnej. W konkursie złożono 26 wniosków. Do oceny merytorycznej zakwalifikowanych zostało 14 wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę formalną. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie udostępniona wszystkim wnioskodawcom w Systemie Obsługi Dotacji oraz przesłana na adres poczty elektronicznej podany w SOD.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej PROO Priorytet 1b 2019

Lista wniosków odrzuconych w wyniku oceny formalnej PROO Priorytet 1b 2019

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Wnioskodawcom, których wnioski nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej przysługuje odwołanie do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Odwołanie od wyniku oceny formalnej może zostać złożone w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji informacji o wynikach oceny, wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji (w zakładce Oceny). Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

 


 

Rozpoczynamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny Edycja 2019.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na pokrycie wymaganego wkładu własnego, który pozwoli na:

  • udział organizacji obywatelskich w projektach międzynarodowych,
  • realizację projektów w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne,
  • realizację projektów w ramach programów ponadnarodowych.

W 2019 r. wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wynosi 1 800 000 zł.

Wnioski można składać od dnia 17 września 2019 r. od godz. 12.00 do 8 października 2019 r. do godz. 12.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerami telefonów 885-221-531, 601-901-327 (w godzinach 10.00 – 12.00 od poniedziałku do piątku).

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.

 

 

Uruchamiamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 2a Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych Edycja 2019-2020.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań obejmujących kompleksowe przygotowanie Wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego.

Wnioski można składać od dnia 4 marca 2020 r. od godz. 15.00 do 14 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00 wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków, dostępnego pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/.

Dotacja może zostać przyznana na okres od 24 do 36 miesięcy. Wartość dotacji wynosi od 100 do 500 tys. zł.  Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2020 r. wynosi 8 000 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą odpowiednio         4 500 000 zł w 2021 r. i 2 000 000 zł w 2022 r.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 885 221 531 w dni robocze, w godzinach 10.00 – 16.00. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu, najczęściej zadawanymi pytaniami i do składania wniosków.

 

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.

Nabór wniosków rozpocznie się w 2021 r.

Pracujemy nad regulaminem konkursu.

Nabór wniosków rozpocznie się w 2024 r.

Pracujemy nad regulaminem konkursu.

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW W PROO 3

Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej wniosków w priorytecie 3 PROO. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i zaangażowanie!

Organizacjom, których wnioski zostały zakwalifikowane do realizacji serdecznie gratulujemy.

Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji – pobierz
Lista wniosków rezerwowych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na brak środków – pobierz
Lista wniosków odrzuconych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na negatywną ocenę merytoryczną – pobierz

Zarządzenie w sprawie powołania panelu ekspertów w celu dyskusji nad wynikami oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie organizowanym w ramach PROO Priorytet 3

 


 

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w ramach Priorytetu 3 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich!

W konkursie złożono 223 wnioski. Wszystkie uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej PROO Priorytet 3 2019

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie udostępniona wszystkim wnioskodawcom w Systemie Obsługi Dotacji oraz przesłana na adres poczty elektronicznej podany w SOD.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu wnioskodawcom, których wnioski nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej, przysługuje odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego za pośrednictwem NIW-CRSO w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji informacji o wynikach oceny. Odwołanie od wyniku oceny formalnej może zostać złożone wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji (w zakładce Oceny). Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

 


 

22 lutego 2019 r. o godzinie 12:00 rozpoczęliśmy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich.

Przedmiotem otwartych konkursów jest wsparcie realizacji działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne ww. organizacji.

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji wynosi 5 600 000 zł.

Wnioski można składać od dnia 22 lutego 2019 r. od godz. 12.00 do 26 marca 2019 r. do godz. 12.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 885-221-531 (w godzinach 10.00 – 12.00).

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW W PROO 4

Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej wniosków w priorytecie 4 PROO. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i zaangażowanie!

Organizacjom, których wnioski zostały zakwalifikowane do realizacji serdecznie gratulujemy.

Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji – pobierz
Lista wniosków rezerwowych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na brak środków – pobierz
Lista wniosków odrzuconych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na negatywną ocenę merytoryczną – pobierz

Zarządzenie w sprawie powołania panelu ekspertów w celu dyskusji nad wynikami oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie organizowanym w ramach PROO Priorytet 4

 


 

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w ramach Priorytetu 4 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich!

W konkursie złożono 133 wnioski. 132 wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej PROO Priorytet 4 2019

Lista wniosków odrzuconych w wyniku oceny formalnej PROO Priorytet 4 2019

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie udostępniona wszystkim wnioskodawcom w Systemie Obsługi Dotacji oraz przesłana na adres poczty elektronicznej podany w SOD.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu wnioskodawcom, których wnioski nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej, przysługuje odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego za pośrednictwem NIW-CRSO w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji informacji o wynikach oceny. Odwołanie od wyniku oceny formalnej może zostać złożone wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji (w zakładce Oceny). Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

 


 

22 lutego 2019 r. o godzinie 12:00 rozpoczęliśmy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich.

Przedmiotem otwartych konkursów jest wsparcie realizacji działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne ww. organizacji.

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji wynosi 7 200 000 zł.

Wnioski można składać od dnia 22 lutego 2019 r. od godz. 12.00 do 26 marca 2019 r. do godz. 12.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 885-221-531 (w godzinach 10.00 – 12.00).

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Priorytet 5. Wsparcie doraźne Edycja 2019

Ze względu na duże zainteresowanie i konieczność procedowania umów w sposób umożliwiający Beneficjentom wydatkowanie środków do 31 grudnia 2019 r. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podjął decyzję o zakończeniu naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2019. Przedmiotowe wnioski można będzie składać do dnia 16 grudnia 2019 r. do godziny 12:00. Wszystkie organizacje, które nie zdążą wziąć udziału w tegorocznej edycji konkursu zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji, która wystartuje w I kwartale 2020 r.

 


 

Poniżej prezentujemy listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach konkursu PROO Priorytet 5 Wsparcie doraźne:

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet 5 – lista nr 1

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet 5 – lista nr 2

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet 5 – lista nr 3

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet 5 – lista nr 4

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet-5 – lista nr 5

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet 5 – lista nr 6

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet-5 – lista nr 7

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet-5 – lista nr 8

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet-5 – lista nr 9

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet-5 – lista nr 10

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet-5 – lista nr 11

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet-5 – lista nr 12

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet-5 – lista nr 13

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet-5 – lista nr 14

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet-5 – lista nr 15

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet-5 – lista nr 16

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet-5 – lista nr 17

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet-5 – lista nr 18

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet-5 – lista nr 19

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet 5 – lista nr 20

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet 5 – lista nr 21

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet 5 – lista nr 22

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet 5 – lista nr 23

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet 5 – lista nr 24

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach PROO Priorytet 5 – lista nr 25

W przypadku pozostałych wniosków trwa pozyskiwanie dodatkowych informacji zgodnie z Regulaminem (Rozdz. 10.2 ust. 6) lub są przygotowywane karty ocen dla beneficjentów.

 


 

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej.

Konkurs przewiduje również wsparcie dla organizacji, które z powodu braku środków finansowych nie mogą uczestniczyć w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym.

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji wynosi 1 800 000 zł.

Wnioski są składane i rozpatrywane poprzez System Obsługi Dotacji. w trybie ciągłym, do wyczerpania środków przeznaczonych na konkurs.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 885-221-531 (w godzinach 10.00 – 12.00).

Tutaj znajdziesz aktualne dokumenty dotyczące Priorytetu 5

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Paweł Woźniak 15 października 2018 9:33:14
Wprowadził informację do BIP Paweł Woźniak 15 października 2018 9:33:14
Ostatnio modyfikował: 10 marca 2020 10:53:01