Ludzie

Zespół NIW-CRSO tworzą zaangażowani ludzie z pasją, eksperci w swoich dziedzinach.
Naszym celem jest  wspieranie organizacji i pojedynczych osób, działających w sektorze pozarządowym. Naszą pracę traktujemy jako służbę na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Wojciech Kaczmarczyk

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Nauczyciel akademicki, badacz trzeciego sektora, były sekretarz stanu w Kancelarii Premiera oraz pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania.

Ukończył studia na kierunku elektrotechnika na Politechnice Świętokrzyskiej.
Był wykładowcą, prorektorem i uczelnianym koordynatorem programu Erasmus w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach.

W styczniu 2016 r. został powołany na stanowisko pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i pełnomocnika rządu ds. równego traktowania w randze sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Następnie objął stanowisko dyrektora nowo utworzonego Departamentu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM.

Jako ekspert Komisji Europejskiej oceniał projekty w programach edukacyjnych i obywatelskich. Był ekspertem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Funkcję tę pełnił także w Programach: Obywatele dla Demokracji, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2009–2015 oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2012–2015. Pracował również jako Program Officer w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Współpracuje z organizacjami pozarządowymi od ponad 20 lat.

Piotr Krygiel

Z-ca dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Nauki Polityczne, kursu zarządzania NGO na Western University i stażysta fundacji United Way of London and Middlesex w Kanadzie.

Menedżer projektów i działacz społeczny z ponad 12-letnim doświadczeniem w pracy w III sektorze.
W latach 2005-2010 działał w programie „Inicjatywy obywatelskie na Wschodzie”, wspierającym NGO na Białorusi i Ukrainie. Współpracował ze Stowarzyszeniem Szkoła Liderów oraz Instytutem Sobieskiego.

W 2016 r. zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM.

Interesuje się ruchami obywatelskimi, dyplomacją publiczną, soft power oraz sprawami Polonii i Polaków na Wschodzie.

Weronika Najda

Z-ca dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 2007 roku w Wielkiej Brytanii zdobywała doświadczenie zawodowe w trzecim sektorze i lokalnym samorządzie – zarządzała projektami zaangażowania obywateli w procesy decyzyjne w sferach mieszkalnictwa i regeneracji terenów miejskich.
W latach 2012-2016 była doradcą do spraw konsultacji publicznych w rządowym projekcie rozbudowy brytyjskiej superszybkiej kolei.
W latach 2016 -2018 pełniła funkcję zastępcy dyrektora oraz dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W trakcie studiów doktoranckich – zajmuje się tematem socjalizacji politycznej i norm obywatelskości młodych Polaków.

Marta Bondel

Główny specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu budowania marki pracodawcy – employer branding na Akademii im. L. Koźmińskiego.

Od ponad dekady związana zawodowo z administracją rządową, gdzie rozpoczynała ścieżkę swojej kariery zawodowej od ewaluacji i promocji w programach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 6 lat zajmuje się obszarem zarządzania zasobami ludzkimi, działając aktywnie na rzecz tworzenia przyjaznego środowiska pracy.W NIW-CRSO jest odpowiedzialna za realizację założeń polityki instytucji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

W wolnych chwilach uczy się języka tureckiego, podróżuje, także w ślad za muzyką – od klasycznej po elektroniczną.

Stefan Kołucki

Kierownik Biura Programu FIO

Polityk społeczny, absolwent Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2016-2017 Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wcześniej, od 2012 r. zatrudniony w Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.Naukowo związany z problematyką zabezpieczenia społecznego, społeczeństwa obywatelskiego, polityki społecznej wobec osób starszych oraz opieki długoterminowej. Wieloletni członek organizacji pozarządowych realizujących projekty społeczne m.in. na rzecz osób starszych. W NIW-CRSO odpowiada za nadzór nad realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W wolnym czasie biegacz długodystansowy i przełajowy, miłośnik psów, sportów walki i gier komputerowych.

Aneta Sędzikowska-Konecka

Główna księgowa

Absolwentka studiów doktoranckich w Kolegium Ekonomiczno – Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów magisterskich na Wydziale ekonomicznym. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Finanse i Rachunkowość, Pozyskiwanie i Zarządzanie Funduszami Unii Europejskiej oraz Doradztwo Zawodowe. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zarządzaniu finansami w jednostkach sektora finansów publicznych jak i podmiotów komercyjnych. Od 2006 r do 2013 r pełniła funkcję Dyrektora finansowego w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od 2013 r. pracowała na stanowisku Głównego Księgowego. Jako Dyrektor ds. Finansów i Główny Księgowy odpowiedzialna była za realizację polityki finansowej i prowadzenie rachunkowości w jednostce.

W NIW-CRSO odpowiedzialna jest za prowadzenie rachunkowości, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi i nadzór nad gospodarką finansową.

Ma wiele zainteresowań, których nie sposób wymienić i których niestety nie sposób również w pełni realizować. Przede wszystkim uwielbia malować i uprawiać sporty wodne. Ponadto interesuje się psychologią.

Martyna Leciak

Kierownik Biura Organizacji Pożytku Publicznego

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracowała w Urzędzie m. st. Warszawy, gdzie zajmowała się współpracą z organizacjami pozarządowymi, partycypacją społeczną, w tym konsultacjami z mieszkańcami. Uczestniczyła w pracach dwóch kadencji Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zespołu redakcyjnego Strategii Warszawa 2030 oraz zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

Obecnie odpowiedzialna za obszar funkcjonowania organizacji pożytku publicznego.

Uwielbia jeździć na rowerze, wyznając zasadę, że nie ma złej pogody, jest tylko niewłaściwe ubranie 😉

Dariusz Pietrowski

Kierownik Biura Programu Korpus Solidarności

 

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1992) oraz Podyplomowego Studium Kierowania Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi na Uniwersytecie Warszawskim (1994).

Z III sektorem jest związany od 1993 r., kiedy to wraz zespołem Centrum Wolontariatu w Warszawie współtworzył koncepcję i strategię rozwoju dla unikalnej wówczas w Polsce inicjatywy – Centrum Wolontariatu.W latach 1995 – 1997 inicjował powstanie Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce, a następnie wspierał ich tworzenie w Krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Członek Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie. Kierownik Wolontariatu w czasie Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Warszawie w 2010 r. Współautor programów angażujących wolontariuszy w różnych środowiskach. Uczestnik prac nad Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nad jej nowelizacją (2001-2003).

W ramach swojej funkcji w NIW-CRSO, odpowiada za realizację Programu Korpus Solidarności.

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: admin 16 czerwca 2018 8:34:42
Wprowadził informację do BIP admin 16 czerwca 2018 8:34:42
Ostatnio modyfikował: Jolanta Wierzbicka 9 stycznia 2020 4:47:53