Konkurs

Zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu

 

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu nauk społecznych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego poświęconych takim zagadnieniom jak: społeczeństwo obywatelskie i jego funkcje, sektor obywatelski w Polsce (także w wymiarze porównawczym), wolontariat, uniwersytety ludowe, ruch harcerski i skautowy.

Konkurs jest organizowany pod patronatem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych i autorzy rozpraw doktorskich, którzy obronili odpowiednio pracę magisterską lub rozprawę doktorską w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.

Do konkursu mogą być zgłoszone prace magisterskie, które otrzymały ocenę co najmniej bardzo dobrą. Wymaganym językiem pracy/ rozprawy jest język polski.

Zgłoszenia udziału będą przyjmowane w terminie od 1 czerwca 2021 r. do 20 lipca 2021 r.

Warunki uczestnictwa w Konkursie określone zostały w Regulaminie Konkursu, przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z jego treścią. Zgłoszeń można dokonywać korzystając z załączonych Formularza zgłoszenia i Wzoru zaświadczenia.

 

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszenia

Wzór zaświadczenia

 

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Ewa Dzielnicka 18 marca 2021 4:54:12
Wprowadził informację do BIP Ewa Dzielnicka 18 marca 2021 4:54:12
Ostatnio modyfikował: Dawid Krupa 31 maja 2021 11:00:34