Dyrekcja

Wojciech Kaczmarczyk

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Nauczyciel akademicki, badacz trzeciego sektora, były sekretarz stanu w Kancelarii Premiera oraz pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania.

Ukończył studia na kierunku elektrotechnika na Politechnice Świętokrzyskiej.
Był wykładowcą, prorektorem i uczelnianym koordynatorem programu Erasmus w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach.

W styczniu 2016 r. został powołany na stanowisko pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i pełnomocnika rządu ds. równego traktowania w randze sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Następnie objął stanowisko dyrektora nowo utworzonego Departamentu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM.

Jako ekspert Komisji Europejskiej oceniał projekty w programach edukacyjnych i obywatelskich. Był ekspertem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Funkcję tę pełnił także w Programach: Obywatele dla Demokracji, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2009–2015 oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2012–2015. Pracował również jako Program Officer w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Współpracuje z organizacjami pozarządowymi od ponad 20 lat.

Weronika Najda

Z-ca dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 2007 roku w Wielkiej Brytanii zdobywała doświadczenie zawodowe w trzecim sektorze i lokalnym samorządzie – zarządzała projektami zaangażowania obywateli w procesy decyzyjne w sferach mieszkalnictwa i regeneracji terenów miejskich.
W latach 2012-2016 była doradcą do spraw konsultacji publicznych w rządowym projekcie rozbudowy brytyjskiej superszybkiej kolei.
W latach 2016 -2018 pełniła funkcję zastępcy dyrektora oraz dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W trakcie studiów doktoranckich – zajmuje się tematem socjalizacji politycznej i norm obywatelskości młodych Polaków.

Michał Rulski

Z-ca dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Absolwent politologii oraz europeistyki na Uniwersytecie Łódzkim.

Wykładowca akademicki, dziennikarz i społecznik. W 2016 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ obronił pracę doktorską pt. ,,Soft power Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony”, uzyskując tytuł doktora nauk społecznych. Zawodowo związany z Uniwersytetem Łódzkim oraz Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.
Był komentatorem i dziennikarzem lokalnych portali informacyjnych oraz regionalnego oddziału Telewizji Polskiej. Społecznie zaangażowany w szereg inicjatyw lokalnych oraz ogólnopolskich. W 2020 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.Jego główne zainteresowania to soft power, dyplomacja publiczna i dyplomacja kulturalna, teoria stosunków międzynarodowych.

 

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Jolanta Wierzbicka 13 stycznia 2021 12:05:36
Wprowadził informację do BIP Jolanta Wierzbicka 13 stycznia 2021 12:05:36
Ostatnio modyfikował: Jolanta Wierzbicka 13 stycznia 2021 3:57:07